Spoedgeval? Bel naar 0413 - 47 26 50

Hieronder vindt u per diersoort de maatregelen die we als praktijk nemen.

 

Gezelschapsdieren

 
- Consulten (en evt. huisbezoeken) kunnen doorgaan voor curatieve zorg indien er geen zieke personen aanwezig zijn die last hebben van neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn en/of koorts.
 
- Puppy entingen kunnen door gaan, entingen voor oudere honden worden  na 6 april.
 
- Operaties gaan door, brengen en halen van de patïent door 1 persoon.
 
- Bij ziekteverschijnselen niet zelf komen maar iemand anders vragen om met uw dier naar de praktijk te komen.
 
- Om sociaal contact zoveel mogelijk te voorkomen vragen we u om nadat u uw dier bij de receptie heeft aangemeld, bij uw auto te wachten in plaats van in onze wachtruimte.
 
- Betalingen liefst per pin en niet contant.
 
- Medicijnen liefst telefonisch bestellen en afhalen via het medicijnenkastje, bij afhalen aan de balie graag de nodige hygiëne maatregelen in acht nemen. Bij de ingang hangt een dispenser zodat U uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten kunt desinfecteren.
 
- Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag beschikbaar zijn.

 Landbouwhuisdieren

- Voor spoedeisende hulp blijven wij 24 uur per dag beschikbaar voor al onze klanten.
 
- Visites voor zieke dieren en preventieve maatregelen die niet kunnen of mogen wachten kunnen doorgaan.
 
- Medicijnen zijn alleen nog maar telefonisch te bestellen. De medicijnkast in Sint-Oedenrode zal gedurende onze openingstijden open staan zodat personen die medicijnen afhalen niet aan de deur hoeven te komen. Buiten sluitingstijd zal gezorgd worden voor een desinfectiemiddel bij de deur, gelieve hier gebruik van te maken voor en na het openen van de deur.
 
- Niet noodzakelijke visites (bloedtappen, vaccinaties, etc.) waaraan geen termijn gebonden is worden voor minstens 3 weken uitgesteld (telefonisch overleg over de noodzaak van uw visite is altijd mogelijk).
 
- Indien u zelf of mensen op het erf ziekteverschijnselen als hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts heeft/hebben kunnen bedrijfsbezoeken helaas niet door gaan.
 
- Indien beide partijen (veehouder en dierenarts) in goede gezondheid zijn kunnen de bedrijfsbezoeken doorgang vinden. Wel wordt gevraagd om gepaste afstand te houden.
 
- Besprekingen in de huiselijke sfeer en het gebruikelijke bakje koffie worden overgeslagen.
 
- Indien u twijfelt of een bepaald bezoek van de dierenarts door moet gaan kunt u hier altijd telefonisch contact over opnemen.


 


 

Paarden

- Consulten en huisbezoeken zijn in principe in overleg met eigenaar mogelijk indien er geen sprake is van zieke personen die neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn en/of koorts hebben.
 
- Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 
- Sociale contacten zoveel mogelijk vermijden, indien nodig met in acht name van een gepaste afstand.
 
- Visites die niet per direct noodzakelijk zijn, zoals de jaarlijkse enting of gebitscontrole, liefst 3 weken uitstellen.
 
- Indien een paard voor een noodzakelijke keuring of kreupelheidsonderzoek op de praktijk aangeboden wordt dient men het paard buiten aan een assistent te overhandigen en gedurende het onderzoek/keuring in de auto te wachten, dit om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
 

 

Alvast dank voor uw medewerking en onze excuses voor het eventuele ongemak.

 
Datum