Spoedgeval? Bel naar 0413 - 47 26 50

Hieronder vindt u de maatregelen per diersoort.


Gezelschapsdieren

 • Consulten (en evt. huisbezoeken) kunnen doorgaan indien er geen zieke personen aanwezig zijn die last hebben van neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn en/of koorts.
 • Puppy entingen gaan door. Vaccinaties voor oudere honden zijn inmiddels ook weer hervat. Hiervoor is een speciaal spreekuur ingesteld. U ontvangt hierover informatie bij de vaccinatieoproep die uw huisdier krijgt.
 • Operaties gaan door, brengen en halen van de patïent door 1 persoon.
 • Bij ziekteverschijnselen niet zelf komen, maar iemand anders vragen om met uw dier naar de praktijk te komen.
 • Om sociale afstand in acht te nemen, vragen we u om nadat u uw dier bij de receptie heeft aangemeld, bij uw auto te wachten in plaats van onze wachtruimte.
 • Betalingen liefst per pin en niet contant.
 • Medicijnen liefst telefonisch bestellen en afhalen via het medicijnenkastje. Bij afhalen aan de balie graag de nodige hygiëne maatregelen in acht nemen. Er zijn desinfecterende middelen voor u beschikbaar.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag beschikbaar.


Landbouwhuisdieren

 • Voor spoedeisende hulp blijven wij 24 uur per dag beschikbaar voor al onze klanten.

 • Visites voor zieke dieren en preventieve maatregelen, die niet kunnen of mogen wachten kunnen doorgaan.

 • Medicijnen zijn alleen nog maar telefonisch te bestellen. De medicijnkast in Sint-Oedenrode zal gedurende onze openingstijden open staan zodat personen die medicijnen afhalen niet aan de deur hoeven te komen. Buiten sluitingstijd zal gezorgd worden voor een desinfectiemiddel bij de deur, gelieve hier gebruik van te maken voor en na het openen van de deur.

 • Niet noodzakelijke visites (bloedtappen, vaccinaties, etc.) waaraan geen termijn gebonden is worden voor minstens 3 weken uitgesteld (telefonisch overleg over de noodzaak van uw visite is altijd mogelijk).

 • Indien u zelf of mensen op het erf ziekteverschijnselen als hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts heeft/hebben kunnen bedrijfsbezoeken helaas niet door gaan.

 • Indien beide partijen (veehouder en dierenarts) in goede gezondheid zijn kunnen de bedrijfsbezoeken doorgang vinden. Wel wordt gevraagd om gepaste afstand te houden.

 • Besprekingen in de huiselijke sfeer en het gebruikelijke bakje koffie worden overgeslagen.

 • Indien u twijfelt of een bepaald bezoek van de dierenarts door moet gaan, kunt u hier altijd telefonisch contact over opnemen.


Paarden

 • Consulten en huisbezoeken zijn in principe mogelijk. Er mogen geen zieke personen aanwezig zijn die neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn en/of koorts hebben.
 • Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 • Sociale contacten zoveel mogelijk vermijden, indien nodig met in acht name van een gepaste afstand.
 • Visites die niet per direct noodzakelijk zijn, zoals de jaarlijkse enting of gebitscontrole, liefst 3 weken uitstellen.
 • Indien een paard voor een noodzakelijke keuring of kreupelheidsonderzoek op de praktijk aangeboden wordt, dient men het paard buiten aan een assistent te overhandigen en gedurende het onderzoek/keuring in de auto te wachten, dit om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Alvast dank voor uw medewerking en onze excuses voor het eventuele ongemak.

Datum