Spoedgeval? Bel naar 0413 - 47 26 50

Laboratorium

Mestonderzoek

Sinds 1 juli 2008 is er een nieuwe regelgeving en mogen wormmiddelen niet zomaar worden afgegeven. Hier zijn twee goede argumenten voor; ten eerste vallen paarden in de groep voedselproducerende dieren, aan deze dieren mag alleen op voorschrift van een dierenarts medicijnen worden toegediend. Een ander belangrijk argument is de toename van ongevoeligheid voor wormmiddelen, ook wel resistentie genoemd, dit is een probleem dat niet onderschat mag worden en met name veroorzaakt wordt door te veel en verkeerd ontwormen. 

Om resistentie tegen te gaan en op een doelgerichte/correcte manier te ontwormen adviseren wij een mestonderzoek te laten doen. Dit kan door middel van een door uzelf genomen mestmonster te laten onderzoeken op de praktijk. Uit de resultaten van dit onderzoek maken wij een advies op, waarbij wordt aangegeven of u wel of niet moet ontwormen en met welk middel. Er wordt met het geven van het advies ook gelet op de manier van huisvesten van uw paard(en).   

Het nemen van een mestmonster

Verzamel ongeveer een handvol verse mest van het paard dat moet worden onderzocht in de plastic zakje/rectaal handschoen, zorg ervoor dat het zakje goed afgesloten is. Plak de sticker met uw gegevens en de naam van het paard op het zakje. Breng dit nog dezelfde dag naar onze dierenartsenpraktijk (het liefst ’s morgens). Geef bij het afgeven aan de balie even aan of u het alleen op wormeieren onderzocht wil hebben of ook op zand in de mest. 

De uitslag van het onderzoek en het advies wordt binnen enkele dagen telefonisch met u doorgesproken. 

Bloedonderzoek

Als aanvulling op het lichamelijk onderzoek van het paard kunnen we besluiten om bloedonderzoek te doen. Dit geeft ons een completer beeld van de gezondheid van het paard. Door het meten van de bloedwaarden kunnen wij onder andere het functioneren van verschillende organen (lever, nieren, spieren) en het immuunsysteem controleren. Aan de hand van de uitslagen zullen we een behandelplan opstellen. De meeste onderzoeken worden in het laboratorium van de praktijk uitgevoerd, hierdoor hebben wij een vrij snelle uitslag. Voor meer specifieke onderzoeken werken wij samen met externe laboratoria.

Aanvullend onderzoek

Naast mestonderzoek en bloedonderzoek biedt ons lab ook bacteriologisch onderzoek aan. Dit wordt soms van de baarmoeder gedaan, bij een merrie die moeilijk drachtig wordt.

Bij huidproblemen is het mogelijk om haren af te nemen en deze te onderzoeken op schimmels en ectoparasieten. Met behulp van de microscoop zoeken wij naar mijten, deze kunnen erge jeuk aan de benen veroorzaken. Bij een verdenking op een schimmel, wordt een schimmelkweek ingezet. Dit kan ongeveer een week duren.
Soms nemen wij een huidbiopt af, dit wordt vervolgens opgestuurd naar een extern lab of een patholoog.

Als we graag willen weten of een veulen de eerste 24 uur na de geboorte genoeg antistoffen binnen heeft gekregen via de biest (eerste melk na de geboorte) kunnen we het bloed van het veulen testen. Wij hebben op ons laboratorium een speciale test om deze antistoffen te testen.