Spoedgeval? Bel naar 0413 - 47 26 50

Laboratorium

Mestonderzoek

Sinds 1 juli 2008 is er een nieuwe regelgeving en mogen wormmiddelen niet zomaar worden afgegeven. Hier zijn twee goede argumenten voor; ten eerste vallen paarden in de groep voedselproducerende dieren, aan deze dieren mag alleen op voorschrift van een dierenarts medicijnen worden toegediend. 
Een ander belangrijk argument is de toename van ongevoeligheid voor wormmiddelen, ook wel resistentie genoemd, dit is een probleem dat niet onderschat mag worden en met name veroorzaakt wordt door te veel en verkeerd ontwormen. 

Om resistentie tegen te gaan en op een doelgerichte/correcte manier te ontwormen adviseren wij een mestonderzoek te laten doen. Dit kan door middel van een door uzelf genomen mestmonster te laten onderzoeken op de praktijk. Uit de resultaten van dit onderzoek maken wij een advies op, waarbij wordt aangegeven of u wel of niet moet ontwormen en met welk middel. Er wordt met het geven van het advies ook gelet op de manier van huisvesten van uw paard(en).   

Het nemen van een mestmonster

Verzamel ongeveer een handvol verse mest van het paard dat moet worden onderzocht in de plastic zakje/rectaal handschoen, zorg ervoor dat het zakje goed afgesloten is. Plak de sticker met uw gegevens en de naam van het paard op het zakje. Breng dit nog dezelfde dag naar onze dierenartsenpraktijk (het liefst ’s morgens). Geef bij het afgeven aan de balie even aan of u het alleen op wormeieren onderzocht wil hebben of ook op zand in de mest. 

De uitslag van het onderzoek en het advies wordt binnen enkele dagen telefonisch met u doorgesproken.